Configuración password-store bash completion

  1. Se utilizas password-store como xestor personal de contrasinais

  2. Se utilizas password-store desde un terminal (e non desde algún dos clientes gráficos)

  3. Se ademáis moveches, por calquera razón, a localización por defecto (~/.password-store) dos ficheiros de contrasináis…

… entón notarás que a función de autocompletado (bash-completion) de comandos e nomes de ficheiros na terminal de linux non funcionará correctamente con pass.

Sw tes poucos contrasináis, ou teñen nomes pequenos, entón non é gran molestia ter que escribir. Pero cando aumenta o número ou a complexidade da organización dos ficheiros entón resulta moi cómodo utilizar o tabulador (TAB) para que escriba automáticamente o nome do contrasinal.

Para que funcione correctamente deberás editar o ficheiro

/usr/share/bash-completion/completions/pass

e na variable (situada ao inicio do ficheiro)

prefix="${PASSWORD_STORE_DIR:

establecer a misma ruta que indica no executable pass

/usr/bin/pass

que será a localización do almacén de contrasinais. Quedará algo como:

prefix="${PASSWORD_STORE_DIR:-/ruta/ao/ficheiro/.password-store"}

No ficheiro ~/.bashrc debes engadir abaixo de todo

source /usr/share/bash-completion/completions/pass

Este é un artigo é para min :D Tras unha nova instalación sempre me esquece cómo se fai!

Aquí tes unha pequena introdución a pass (blog de victorhck), e lembra que dependendo da túa instalación de pass e da distribución que utilices os ficheiros de configuración ou o propio executable poderían estar en diferentes cartafoles.