Privacy clause

estaba mirando por un servizo e na cláusula de privacidade líase

Transfer of data

Illegal activities are not protected by a privacy policy. We will provide the data of criminals if this is required by the police EU or USA. We will require official documents before submitting the data.
We do not cooperate with some countries that violate human rights
  • os criminais non estarán protexidos si o solicitan desde EEUU ou a UE. O resto que agarden sentados.
  • non cooperarán con paises que violen os dereitos humáns

E aquí a razón do artigo, qué paises NON violan os dereitos humáns?

Informe de Human Rights Watch 2018

https://www.hrw.org/es/world-report/2018