Base para móbil

Unha base para soster o móbil pregada a partir dunha folla tamaño A4.

1

Instruccións neste vídeo de Easy Origami

móbil posición vertical

o soporte final proporciona un ángulo de 45º, quizáis un pouco máis vertical sería máis conveniete para algunhas tarefas…

vista frontal co móbil en horizontal

… ao custo dunha menor estabilidade…

vista lateral, móbil horizontal

… nas que inflúe o peso e tamaño do trebello.

Modelos alternativos

Algúns son máis simples que outros, pero aquí tes tres opcións diferentes

2

bastante simple

fonte ItryDIY

3

https://invidio.us/watch?v=TfJYitMlAFY

foto de por ahí

youtube TfJYitMlAFY

4

https://invidio.us/watch?v=suH2YUsRPBM

foto en flickr

en flickr

youtube suH2YUsRPBM


CC BY-SA