Lid... : 13,99€

Título: 13,99€. Ano 2000, título orixinal: 99 francs, Éditions Grasset. Autor: Frédéric Beigbeder. Non fun capaz de rematar de lelo, o cal é moi raro en... »